"Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" - edycja 2022

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
realizuje zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług asystencji osobistej, w ramach programu "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami"- edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Termin Realizacji 01.02.2022 - 31.12.2022.

Finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
w wysokości  ......................................

czytaj więcej:

  1. "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" - edycja 2022
  1. Rekrutacja - "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami" - edycja 2022