Kontakt i dane organizacji

kontakt
P O L S K I   Z W I Ą Z E K   N I E W I D O M Y C H
O k r ę g   Ś l ą s k i
K o ł o  w  D ą b r o w i e G ó r n i c z e j
 
  • Ulica:                          Sienkiewicza 6a
  • miejscowość:           41–300 Dąbrowa Górnicza
  • gmina:                       Dąbrowa Górnicza
  • województwo:        śląskie
  • telefon:                     601 565 484
  
zapraszamy:
 
poniedziałek   1600 – 1800
 
środa               1600 – 1800
 
piątek              1000 - 1200
 
Bank Śląski o/Chorzów
30 1050 1243 1000 0010 0000 2780
z dopiskiem:
"dla Koła w Dąbrowie Górniczej"
 

Polski Związek Niewidomych jest organizacją pożytku publicznego Przekaż nam 1% swojego podatku.

Twoje pieniądze NAPRAWDĘ mogą pomóc.

KRS 0000012847

ze wskazaniem:

„dla Koła Dąbrowa Górnicza”

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Twój numer IP: 44.213.60.33 | ec2-44-213-60-33.compute-1.amazonaws.com | 44.213.60.33

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne. Dla przykładu: 2+1 daje 3.