o Kole

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej jest jedyną na terenie miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, jednostką organizacyjną Polskiego Związku Niewidomych.  

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej, mający swoją siedzibę przy ul. Sienkiewicza 6 A zrzesza ok.120 osób, w przeważającej części dorosłych, inwalidów I i II grupy z tytułu wzroku. Są to osoby przeważnie ze złożonym kalectwem lub dodatkowymi schorzeniami uniemożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy na terenie gminy Dąbrowa Górnicza jedyną organizacją zapewniającą dorosłym inwalidom wzroku prawidłową rehabilitację i powrót do prawidłowych zachowań społecznych.

Nasze cele:

 • integracja
 • rehabilitacja
 • pomoc w adaptacji do życia w środowisku naturalnym
 • organizowanie i udział w działaniach kulturalnych, artystycznych i sportowo-rekreacyjnych
 • udział w badaniach dotyczących środowiska osób z dysfunkcją narządu wzroku
 • ochrona interesów zawodowych
 • popularyzowanie profilaktyki i ochrony narządu wzroku
 • przeciwdziałanie dyskryminacji


Realizacja zadań:

 • popularyzacja problematyki środowiska niewidomych i niedowidzących
 • prowadzenie rehabilitacji podstawowej i społecznej
 • działalność propagandowa na rzecz niewidomych w środkach masowego przekazu
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw z dziedziny życia kulturalnego, artystycznego i sportowo-rekreacyjnego
 • współpraca z poradniami okulistycznymi w zakresie popularyzacji ochrony narządu wzroku
 • współdziałanie z organizacjami zwalczającymi przejawy dyskryminacji osób niewidomych i wspomagającymi ich integrację

Głównymi źródłami dofinansowania działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych w Dąbrowie Górniczej są:

 • Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • prywatni sponsorzy i firmy wrażliwe na los niewidomych i niedowidzących
 • 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego

Autor: Zofia Jeznach