Aktualności i ogłoszenia

Artykuły

 • UWAGA!!! Pilotażowy program "Aktywny smorząd" 2023 r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż 01.03.2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie w roku 2023 w ramach Modułu I i Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd":

  1) Moduł I - od 1 marca 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku

  2) Moduł II - termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się z dniem 1 marca 2023 r., a upływa:

                  - z dniem 31 marca 2023 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023,

                  - z dniem 10 października 2023 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024.

  Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach ww. programu za pomocą systemu elektronicznego SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

  Czytaj Więcej... o: UWAGA!!! Pilotażowy program "Aktywny smorząd" 2023 r.
 • "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

  Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała środki w wysokości 1 711 254,00 zł z Funduszu Solidarnościowego, przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

   Dzięki tym funduszom 125 osób z niepełnosprawnością (100 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 15 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby z orzeczeniami traktowanymi na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

  Czytaj Więcej... o: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 • Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

  Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała środki w wysokości 554 880,00 zł z Funduszu Solidarnościowego, przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

  Dzięki tym funduszom 80 rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością (15 rodziców/opiekunów dzieci do 16 osób r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 65 rodziców/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby

  Czytaj Więcej... o: Opieka wytchnieniowa – edycja 2023