Przekaż nam 1,5%

Wszyscy mamy obowiązek płacić podatki od własnych dochodów. Koło PZN w Dąbrowie Górniczej, jako Organizacja Pożytku Publicznego apeluje do wszystkich, którym nie jest obojętny los ludzi pozbawionych wzroku, o przekazanie 1,5 % swoich podatków na cele statutowe Polskiego Związku Niewidomych. Możemy w ten sposób wesprzeć organizację, która powołana została dla dobra i pożytku ludzi niewidomych i tracących wzrok.

Aby przeznaczyć 1,5 % swojego podatku należy
w rubryce „Numer KRS" wpisz: 0000012847
w rubryce „Wnioskowana kwota" wpisz kwotę równą 1,5 % obliczonego podatku
w rubryce "Cel szczegółowy 1,5 %" wpisz koniecznie

   "DLA KOŁA PZN W DĄBROWIE GÓRNICZEJ"

UWAGA: Podatnik nie ponosi kosztów przelewu. Jedynie dokładne wypełnienie zeznania podatkowego gwarantuje, że środki 1,5 % wesprą naszą działalność.

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
KRS 0000012847
ze wskazaniem: dla Koła PZN w Dąbrowie Górniczej

 

Data rejestracji: 2001r.
Data uzyskania statusu OPP: 2005r.

 

Krótki opis działalności organizacji wskazujący cele działalności i odbiorców jej działań:
Polski Związek Niewidomych, w tym Koło w Dąbrowie Górniczej   zrzesza inwalidów wzroku I i II grupy w celu integracji, rehabilitacji i edukacji oraz poprawy dostępu do informacji. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej grupy osób. Kształtuje właściwe postawy społeczne wobec niepełnosprawności. Pomaga osobom niepełnosprawnym i ich bliskim odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji życiowej. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Dąbrowie Górniczej prowadzi swoją działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących nieprzerwanie od 46 lat.

 

Najważniejsze zrealizowane zadania:

Na wstępie zaznaczyć należy, że wszystkie działania dostosowane były do możliwości osób z dysfunkcją narządu wzroku z wykorzystaniem metod bezwzrokowych.

I            Organizacja szkoleń, zajęć kulturalnych i imprez integracyjnych

 1. W siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej organizowano okolicznościowe wieczorki poetycko-muzyczne:
 2. organizowano szkolenia dla nowoociemniałych: orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego i samoobsługi metodami bezwzrokowym
 3. w listopadzie odbywały się „Wieczorki patriotyczne”. Program wypełniło śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych oraz czytanie Konstytucji RP
 4. w listopadzie odbywały się „Zaduszki poetycko – muzyczne”- wieczorek poświęcony zmarłym z naszego grona i innym bliskim naszym sercom i pamięci w ciągu ostatniego roku.
 5. Po Świętach Wielkanocnych organizowano spotkania „Jajeczko wielkanocne”, na którym wspominano minione święta wielkanocne oraz zwyczaje i obrzędy z nimi związane
 6. W Dyskusyjnym Klubie Książki Mówionej omawiano książki autorów polskich i zagranicznych.
 7. Przynajmniej 1 raz w miesiącu organizowano spotkania okolicznościowe      w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej, poświęcone wymianie doświadczeń, zapoznaniu się z nowymi uregulowanymi prawnymi dotyczącymi naszego środowiska, pokazu sprzętów czy poznaniu pasji innych ludzi.
 8. W ciągu całego roku prowadzono działalność informacyjno – poradniczą, z której korzystali nie tylko członkowie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej.
 9. W siedzibie Koła PZN odbywały się zajęcia plastyczne, szczególnie przed świętami co sprzyjało wspomnieniom o zwyczajach świątecznych i przygotowaniu stroików okolicznościowych;
 10. Co roku organizowany jest „Dzień Białej Laski” połączony z obchodami „Dnia Seniora”.
 11. W niektórych latach w zależności od posiadanych środków organizowana jest Wigilia dla członków naszej organizacji oraz ich opiekunów i przyjaciół.
 12. Członkowie naszej organizacji uczestniczyli w koncertach w Filharmonii Śląskiej i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
 13. Członkowie naszej organizacji uczestniczyli w spektaklach teatralnych w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej czy Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.
 14. Poznawaliśmy również historię i kulturę naszej ojczyzny poprzez zwiedzanie Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, czy Muzeum Nauk o Ziemi w Sosnowcu.

II                Organizacja zajęć rekreacyjno - turystycznych

 1. Organizujemy wycieczki np. wycieczka komunikacją miejską do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie z;
 2. Co roku organizowany jest 3-4 dniowy wyjazd w różne rejony Polski, np. Szczecin, Szczawnica, Warszawa, Lublin-Kazimierz Dolny-Zamość itp.
 3. Przez wakacje do połowy września grupa kilkunastu osób brała udział w spacerach z kijkami nordic walking. Spacery odbywały się wokół jeziora Pogoria III lub Parku Zielona.

 

TWOJE PIENIĄDZE MOGĄ NAPRAWDĘ POMÓC