noszenie maszeczek

W związku z pytaniami dotyczącymi noszenia masek przez osoby niewidome informujemy, że komunikat dotyczący noszenia masek przez osoby niepełnosprawne wydał  Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Paweł Wdówik w Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 19 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 697).

Rozdział 8 paragraf 18 tego rozporządzenia ustęp 1 brzmi:
”Do odwołania nakłada się obowiązek  zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa:

- następuje tu wyliczanie miejsc gdzie należy nosić maski

Ustęp 2. Obowiązku określonego w ustępie 1 nie stosuje się w przypadku:

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym  albo głębokim, lub osoby mające trudności

w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane”