Czterodniowy wyjazd w województwo zachodniopomorskie

W dniach 27-30 sierpnia 2018 r. odebdzie sie wyjazd do Szczecina i in. w woj. zachodniopomorskie. Bliższe informacje i zapisy w Kole PZN w dniach i godzinach pracy Koła.