Projekt "Ponad Barierami"

Projekt "Ponad Barierami", Współfinansowany ze środków PFRON.

 Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2021 r.-31.03.2024 r

Projekt : „Ponad barierami” - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego” współfinansowany ze środków PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej u 45 Osób Niewidomych i Słabowidzących dorosłych i dzieci z terenu woj. śląskiego.

Termin naboru: do wyczerpania miejsc.

W projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia:

 1. Rehabilitacja podstawowa - orientacja przestrzenna
 2. Rehabilitacja podstawowa - nauka czynności dnia codziennego zajęcia indywidualne
 3. Rehabilitacja podstawowa - usprawnianie widzenia zajęcia indywidualne
 4. Rehabilitacja podstawowa – warsztaty informatyczno-technologiczne
 5. Rehabilitacja podstawowa – arteterapia
 6. Rehabilitacja podstawowa – ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające
 7. Rehabilitacja podstawowa - masaż
 8. Rehabilitacja podstawowa - nordic walking
 9. Poradnictwo ulg i uprawnień
 10. Poradnictwo w zakresie doboru i zakupu sprzętu i urządzeń czynności dnia codziennego

 

Koordynator projektu:

Aleksandra Gołkowska

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

 1. Katowicka 77 41-500 Chorzów

Kom. 533 300 719

mail:  projekty@slaski.pzn.org.pl