Przydatne linki

nazwa instytucji

adres strony www

Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny

www.pzn.org.pl

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

www.slaski.pzn.org.pl

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych

http://www.dzdn.pl/

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Portal organizacji pozarządowych w Dąbrowie Górniczej

http://ngo.dabrowa-gornicza.pl

MOPS w Dąbrowie Górniczej

http://www.mops.com.pl

Biblioteka Miejska w Dąbrowie Górniczej

www.biblioteka-dg.pl

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

http://www.palac.art.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

http://www.pfron.pl