Harmonogram Zajęć - "Krok Ku Samodzielności"

Harmonogram na marzec 2021 roku

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

 

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1 BO po 3h

Woj. Śląskie

8:30-11:30

8:30-11:30

8:30-11:30

8:30-11:30

8:30-11:30

8:30-11:30

8:30-11:30

8:30-11:30

8:30-11:30

8:30-11:30

8:30-11:30

8:30-11:30

8:30-11:30

8:30-11:30

01.03.2021

02.03.2021

04.03.2021

05.03.2021

08.03.2021

09.03.2021

11.03.2021

12.03.2021

15.03.2021

16.03.2021

17.03.2021

18.03.2021

19.03.2021

22.03.2021

Pani SS

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

 

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1 BO po 3h

Woj. Śląskie

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-11:00

08:00-11:00

02.03.2021

04.03.2021

05.03.2021

08.03.2021

09.03.2021

11.03.2021

12.03.2021

15.03.2021

17.03.2021

19.03.2021

23.03.2021

26.03.2021

29.03.2021

30.03.2021

Pani JZ

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

 

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

 

1 BO po 3h

 

 

Woj. Śląskie

 

 

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

01.03.2021

03.03.2021

04.03.2021

05.03.2021

08.03.2021

09.03.2021

10.03.2021

12.03.2021

13.03.2021

15.03.2021

16.03.2021

18.03.2021

19.03.2021

23.03.2021

24.03.2021

26.03.2021

29.03.2021

31.03.2021

 

Pani BR

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

 

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

 

1 BO po 3h

 

Woj. Śląskie

 

 

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

10:00-13:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

10:00-13:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

10:00-13:00

16:00-19:00

01.03.2021

03.03.2021

04.03.2021

05.03.2021

06.03.2021

08.03.2021

10.03.2021

12.03.2021

13.03.2021

15.03.2021

17.03.2021

19.03.2021

20.03.2021

22.03.2021

24.03.2021

26.03.2021

27.03.2021

29.03.2021

Pani ASZ

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego

 

rehabilitacja podstawowa - zajęcia z czynności dnia codziennego , zajęcia indywidualne

BO po 3h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

01.03.2021

02.03.2021

03.03.2021

06.03.2021

09.03.2021

10.03.2021

11.03.2021

15.03.2021

Pani RL

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

 

rehabilitacja podstawowa – usprawnianie widzenia, zajęcia indywidualne

1BO po 2h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

10:00-16:00

11.03.2021

Pani AG

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

rehabilitacja podstawowa- masaż leczniczy- zajęcia indywidualne

 

1BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

11:00-12:00

13:00-14:00

15:00-16:00

11:00-12:00

13:00-14:00

15:00-16:00

11:00-12:00

13:00-14:00

15:00-16:00

11:00-12:00

13:00-14:00

15:00-16:00

11:00-12:00

13:00-14:00

15:00-16:00

11:00-12:00

13:00-14:00

15:00-16:00

11:00-12:00

13:00-14:00

15:00-16:00

11:00-12:00

13:00-14:00

15:00-16:00

11:00-12:00

13:00-14:00

15:00-16:00

11:00-12:00

13:00-14:00

15:00-16:00

01.03.2021

01.03.2021

01.03.2021

02.03.2021

02,03.2021

02.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

05.03.2021

05.03.2021

05.03.2021

08.03.2021

08.03.2021

08.03.2021

09.03.2021

09.03.2021

09.03.2021

10.03.2021

10.03.2021

10.03.2021

11.03.2021

11.03.2021

11.03.2021

12.03.2021

12.03.2021

12.03.2021

Pan SB

 

 

 

 

 

 

 

 

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

rehabilitacja podstawowa terapia ręki

Zajęcia indywidualne

1 BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

02.03.2021

04.03.2021

09.03.2021

11.03.2021

16.03.2021

18.03.2021

23.03.2021

25.03.2021

Pani JSR

 

 

 

 

 

 

 

 

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

Rehabilitacja podstawowa- praktyczne wykorzystanie nowych technologii elektronicznych

1 BO po 3h

Woj. Śląskie

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

09:00-12:00

13:00-16:00

01.03.2021

01.03.2021

02.03.2021

02.03.2021

03.03.2021

03.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

05.03.2021

05.03.2021

08.03.2021

08.03.2021

09.03.2021

09.03.2021

10.03.2021

10.03.2021

11.03.2021

11.03.2021

12.03.2021

12.03.2021

15.03.2021

15.03.2021

16.03.2021

16.03.2021

17.03.2021

17.03.2021

18.03.2021

18.03.2021

Pan JK

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

Poradnictwo informatyczno-technologiczne

1BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

08:00-15:00

codziennie

Pan BG

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

Poradnictwo  na temat przysługujących ulg i uprawnień

1BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

08:00-15:00

codziennie

Pani GL

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

porady społeczne

1BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

08:00-15:00

codziennie

Pani AK