Jak zostać członkiem PZN

ABY  ZOSTAĆ  CZŁONKIEM  Polskiego Związku Niewidomych

należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Kopię i oryginał (do wglądu)  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanej przez jakikolwiek organ orzekający o niepełnosprawności tj.:
 
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
  • wyroku sądowego
  •  

orzekający o niepełnosprawności  z tytułu wzroku;

  • I lub II grupie inwalidzkiej, lub
  • znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
  • całkowitej niezdolności do pracy (i samodzielnej egzystencji)

2. Jedno zdjęcie legitymacyjne;

3. Dowód osobisty.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK:

 

1. Członek zwyczajny od 18 roku życia -  składka roczna wynosi 60,00 zł. Można płacić w odstępach półrocznych po 30,00 zł

2. Dzieci do 16 roku życia są zwolnione z opłacania składek członkowskich;

3. Członkowie zwyczajni w wieku 16 - 18  lat są zwolnieni z opłacania składek członkowskich;

4. Osoby w wieku powyżej 18 lat mogą być zwolnione z opłacania składek jeżeli nie posiadają własnych dochodów (np. renta rodzinna) lub mogą mieć obniżone składki o 50 %, tj. do 30,00 zł rocznie. Można płacić w odstępach półrocznych po 15,00 zł. Takie sprawy rozpatrywane są indywidualnie - na wniosek;

5. Członkowie podopieczni dorośli mogą być zwolnieni  z opłat.


4. Koszt legitymacji: 10,00 zł


Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne wzrokowo do naszego Koła, w którym można znaleźć pomoc, radę i nowych przyjaciół. Dni i godziny otwarcia, oraz numer telefonu podane są w zakładce kontakt

 

Autor: Zofia Jeznach