„Kultura, sztuka – warto spróbować”

„Kultura, sztuka – warto spróbować”

W dniach 1 marca do 31 grudnia 2024 r. przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej realizowane będzie zadanie publiczne z udziałem środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej 

pod nazwą „Kultura, sztuka – warto spróbować”.

W ramach realizacji zadania odbędą się:

- grupowye zajęcia z plastyki,

- Wyjazdy na koncerty do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach,

- Wyjazdy do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na spektakl z audiodeskrypcją,

- Wyjście na wydarzenia kulturalne do Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej,

- Wyjście do Muzeum Nauk o Ziemi w Sosnowcu,

- Dzień Białej Laski.

Rekrutacja na poszczególne punkty zadania będzie prowadzona na bieżąco po otrzymaniu sms z informacją, że można zapisywać się na kolejne punkty zadania pod nr tel. 601 565 484

- 40 osób będzie uczestnikami projektu.

Celem zadania jest:

- stworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych,

- rozbudzenie chęci i potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym, artystycznym i społecznym,

- przekonanie innych, że inwalidztwo nie pozbawia człowieka wrażliwości i nie umniejsza jego wartości, a kulturę i sztukę można poznawać, uprawiać, rozwijać i brać w niej udział bez względu na stan wzroku oraz inne ograniczenia związane z wiekiem lub stanem zdrowia,

- przekonanie odbiorców zadania oraz innych ludzi, że inwalidztwo nie pozbawia człowieka wrażliwości i nie umniejsza jego wartości