Koniec przedłużania ważności orzeczeń

Przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności: najważniejsze daty

W związku z przedłużeniem przez rząd ważności orzeczeń o niepełnosprawności – każda osoba, która posiada taki dokument, powinna zapoznać się z następującymi terminami. Orzeczenia, których okres ważności upłynąłby:

  • do 31 grudnia 2020 r. – będą ważne do 31 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – będą ważne do 31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) będą ważne do 30 września 2024 r.

Z uwagi na planowane zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego, orzeczenia o niepełnosprawności, które do tej pory były przedłużone – zaczną tracić swoją ważność. W najgorszej sytuacji będą ci, których dokument wygasa zgodnie z terminem uchylenia aktualnie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, opublikowanym na stronie rządowego Centrum Legislacji, na 1 lipca 2023 planowane jest odwołanie stanu zagrożenie epidemicznego. W związku tym dotychczasowe orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność. Na początku pandemii zostały one automatycznie przedłużone ze względu na wyjątkowy stan, który panował wtedy w naszym kraju. Chodzi o te orzeczenia o niepełnosprawności, które traciłyby ważność po 8 marca 2020 roku. Zostało to zrobione w ramach ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności: najważniejsze daty

W związku z przedłużeniem przez rząd ważności orzeczeń o niepełnosprawności – każda osoba, która posiada taki dokument, powinna zapoznać się z następującymi terminami. Orzeczenia, których okres ważności upłynąłby:

  • do 31 grudnia 2020 r. – będą ważne do 31 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – będą ważne do 31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) będą ważne do 30 września 2024 r.

 

Jeden dzień może zdecydować o terminie ważności orzeczenia

Orzeczenia tracące ważność podczas epidemii zostały wydłużone do 60 dni od odwołania stanu zagrożenia. Zasada automatycznego wydłużania orzeczeń o niepełnosprawności, która została wprowadzona ze względu na wyjątkowy stan spowodowany pandemią COVID-19, niebawem przestanie obowiązywać. Nastąpi to dokładnie 6 sierpnia 2023 roku.

Te orzeczenia, które tracą swoją ważność 6 sierpnia 2023 lub później, wygasną zgodnie ze swoją początkową datą. Dotyczy to również samego dnia 6 sierpnia, jeśli dokument traci wtedy moc. W praktyce oznacza to, że zaledwie jeden dzień może zrobić bardzo dużą różnicę, a w konsekwencji – niektóre osoby powinny się pospieszyć ze składaniem wniosku o nowe orzeczenie. Wynika z tego, że takie osoby na złożenie wniosku (i jego rozpatrzenie) będą miały niecałe 3 miesiące. Powinny więc zrobić to jak najszybciej. Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku o nowe orzeczenie o niepełnosprawności nie jest jednoznaczne z tym, że zacznie ono wtedy obowiązywać. Samo złożenie wniosku nie wydłuża też ważności aktualnego orzeczenia.

Które orzeczenia o niepełnosprawności będą przedłużone?

Orzeczenia, które tracą ważność do 5 sierpnia 2023 – będą przedłużone, a pacjenci z takimi orzeczeniami będą mieli znacznie więcej czasu na złożenie wniosku o nowy dokument. Takie orzeczenia będą ważne jeszcze do końca tego roku, a niektóre z nich – nawet do kolejnego. Zaledwie jeden dzień różnicy może sprawić, że niektórzy będą mieli kilkanaście miesięcy więcej na dopełnienie odpowiednich formalności w związku z ubieganiem się o nowe orzeczenie o niepełnosprawności. „Graniczną datą jest 5 sierpnia 2023 r. – jest to najpóźniejsza data określająca ważność orzeczenia o niepełnosprawności, w przypadku którego nastąpi wydłużenie terminu jego obowiązywania” – powiedział radca prawny cytowany przez PAP.

Każde orzeczenie zachowa swoją ważność do momentu wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Składając wniosek o taki dokument, należy wziąć pod uwagę, że czas oczekiwania może być dłuższy, niż jest to przewidziane w przepisach ze względu na dużą liczbę składanych wniosków i przeciążenie systemu orzecznictwa o niepełnosprawności.