„Kultura, sztuka – warto spróbować”

W dniach 1 marca do 31 grudnia 2024 r. przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej realizowane będzie zadanie publiczne z udziałem środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pod nazwą

„Kultura, sztuka – warto spróbować”.

Więcej informacji w zakładce – oferta.