Aktywny samorząd w 2021 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, umożliwiający kontynuowanie programu, umożliwiającego zakup  m.in. komputera, telefonu, szkolenie na nowo zakupionym sprzęcie i.t.p.z dofinansowaniem ze środków PFRON. Sprawy załatwia się w MOPS w Dąbrowie Górniczej.

Szczegóły znajdziecie pod adresem

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/