Załatwianie spraw w MOPS w Dąbrowie Górniczej od 25.05.20 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 2 nadal można osobiście załatwiać sprawy, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, a od 25 maja 2020 r. będzie także możliwość osobistego załatwienia sprawy w siedzibach MOPS przy: ul. Wyszyńskiego 1, ul. Łącznej 31 i ul. Obrońców Pokoju 7.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Wszystkich obowiązywać będzie reżim sanitarny.

Do obsługi interesantów przygotowane zostały stanowiska wyposażone w pleksy oddzielające pracowników od klientów.

Każda osoba jest zobowiązana do posiadania i noszenia maseczki, a także dezynfekowania rąk środkiem znajdującym się przy wejściu lub przy wyznaczonym stanowisku.

Wobec dalszego obowiązywania stanu epidemii zaleca się umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo – adresy i telefony dostępne są na stronie MOPS www.mops.com.pl (http://mops.com.pl/zalatwic-sprawe-czasie-trwania-stanu-epidemii-miejskim-osrodku-pomocy-spolecznej-dabrowie-gorniczej/ ).

Ponadto, w dalszym ciągu nie będzie możliwości samodzielnego poruszania się po siedzibie tut. Ośrodka. Obsługa interesantów będzie świadczona wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach.